Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Năm, 17/11/2016 - 15:34:52
Tuần 60 - 61

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ HAI

28-11-2016

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ TƯ

23-11-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

 

THỨ TƯ

30-11-2016

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ SÁU

25-11-2016

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ SÁU

02-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

28-11-2016

Thiết kế Poster (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

CL8

THỨ TƯ

23-11-2016

Thiết kế Poster (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

30-11-2016

Thiết kế Poster (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

25-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

02-12-2016

Thiết kế Poster (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.