Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Sáu, 30/12/2016 - 11:11:03
Tuần 66 - 67 - 68

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

09-01-2017

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

THỨ TƯ

04-01-2017

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

 

THỨ TƯ

11-01-2017

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

THỨ SÁU

06-01-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

 

THỨ SÁU

13-01-2017

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

 

 

THỨ HAI

16-01-2017

TK Giao diện Website (1)

Gv:Trần Thị Thanh Hằng

CL5

 

 

 

 

THỨ TƯ

18-01-2017

TK Giao diện Website (2)

Gv:Trần Thị Thanh Hằng

CL5

 

 

 

 

THỨ SÁU

20-01-2017

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2017

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

09-01-2017

Thiết kế Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

THỨ TƯ

04-01-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ TƯ

11-01-2017

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

06-01-2017

Thiết kế Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

 

THỨ SÁU

13-01-2017

Thiết kế Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL8

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

 

 

 

 

THỨ HAI

16-01-2017

Thiết kế Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

 

 

 

THỨ TƯ

18-01-2017

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

THỨ SÁU

20-01-2017

Nghỉ tết

 

 

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.