Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Sáu, 04/11/2016 - 09:19:50
Tuần 58 - 59

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2016

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL14

 

THỨ HAI

14-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

THỨ TƯ

09-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL5

 

THỨ TƯ

16-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK CIP cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

11-11-2016

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL14

 

THỨ SÁU

18-11-2016

Thiết kế Brochure & catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2016

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch Yến

CL8

 

THỨ HAI

14-11-2016

Thiết kế Brochure (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

09-11-2016

Thiết kế Brochure (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

16-11-2016

Thiết kế Brochure (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

11-11-2016


Thiết kế Brochure (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

 

THỨ SÁU

18-11-2016

Thiết kế Brochure (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.