Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Sáu, 16/12/2016 - 09:56:20
Tuần 64 - 65

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

26-12-2016

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL5

THỨ TƯ

21-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL5

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn. 3 tuần sau hạn nộp HV chưa gửi bài TT sẽ học lại môn này.

 

THỨ TƯ

28-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (6)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL5

THỨ SÁU

23-12-2016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL5

 

THỨ SÁU

30-12-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan


CL5 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

26-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

21-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ TƯ

28-12-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

23-12-2016

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths.Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

30-12-2016

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.