Hôm nay, Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021
Thứ Tư, 15/02/2017 - 11:01:56
Tuần 71 - 72

Lớp GD30-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

TK Giao diện Website (7)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

THỨ HAI

27-02-2017

TK Giao diện Website (10)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

THỨ TƯ

22-02-2017

TK Giao diện Website (8)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

THỨ TƯ

01-03-2017

TK Giao diện Website (11)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

THỨ SÁU

24-02-2017

TK Giao diện Website (9)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

THỨ SÁU

03-03-2017

TK Giao diện Website (12)

Gv: Bạch Huyền Linh

CL6

 

Lớp GD30-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-02-2017

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ HAI

27-02-2017

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ TƯ

22-02-2017

TK Giao diện Website (4)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ TƯ

01-03-2017

TK Giao diện Website (6)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

THỨ SÁU

24-02-2017

TK Giao diện Website (5)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

THỨ SÁU

03-03-2017

TK Giao diện Website (7)

Gv: Ts. Nguyễn Đức Sơn

CL8

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.