Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Tư, 19/10/2016 - 12:51:58
Tuần 73 - 74

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2016

TK Giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ HAI

31-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

26-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

02-11-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

28-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

04-11-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

24-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

31-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

26-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

02-11-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

28-10-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

04-11-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.