Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 26/08/2016 - 11:33:17
Tuần 65 - 66

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-08-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

05-09-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

31-08-2016

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL4

 

THỨ TƯ

07-09-2016

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

02-09-2016

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ SÁU

09-09-2016

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-08-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ HAI

05-09-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

31-08-2016

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

07-09-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

02-09-2016

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-09-2016

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan


CL9 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.