Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 23/09/2016 - 10:14:47
Tuần 69 - 70

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-09-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ HAI

03-10-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ TƯ

28-09-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ TƯ

05-10-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ SÁU

30-09-2016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ SÁU

07-10-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-09-2016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ HAI

03-10-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ TƯ

28-09-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ TƯ

05-10-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ SÁU

30-09-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ SÁU

07-10-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.