Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 17/06/2016 - 10:56:55
Tuần 57 - 58

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-06-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ HAI

27-06-2016

Lớp nghỉ

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm.

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

22-06-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

29-06-2016

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ SÁU

24-06-2016

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ SÁU

01-07-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

27-06-2016

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

22-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ TƯ

29-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

24-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

01-07-2016

Thiết kế Brochure & catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.