Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 07/10/2016 - 10:34:48
Tuần 71 - 72

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ HAI

17-10-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ TƯ

12-10-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ TƯ

19-10-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ SÁU

14-10-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

21-10-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ HAI

17-10-2016

TK Giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ TƯ

12-10-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ TƯ

19-10-2016

TK Giao diện Website (16)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ SÁU

14-10-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ SÁU

21-10-2016

TK Giao diện Website (17)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.