Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 09/09/2016 - 09:50:22
Tuần 67 - 68

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-09-2016

TK Giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ HAI

19-09-2016

TK Giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ TƯ

14-09-2016

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL4

 

THỨ TƯ

21-09-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

16-09-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

23-09-2016

Lớp nghỉ

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-09-2016

TK Giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

19-09-2016

Lớp nghỉ


THỨ TƯ

14-09-2016

TK Giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ TƯ

21-09-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ SÁU

16-09-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ SÁU

23-09-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.