Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 12/08/2016 - 14:33:33
Tuần 63 - 64

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ HAI

22-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài Lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

17-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài Brochure cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

24-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

19-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ SÁU

26-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-08-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ HAI

22-082016

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-08-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ TƯ

24-082016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

19-08-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL9

 

 

THỨ SÁU

26-08-2016

Thiết kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.