Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 29/07/2016 - 10:38:21
Tuần 61 - 62

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-08-2016

Thiết kế Lịch Thiệp(4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ HAI

08-08-2016

Thiết kế Lịch Thiệp(5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ TƯ

03-08-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ TƯ

10-08-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

05-08-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

THỨ SÁU

12-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

08-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

03-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

10-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

05-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

12-08-2016

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.