Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 01/07/2016 - 10:35:24
Tuần 59 - 60

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-07-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

25-07-2016


Thiết kế Lịch - Thiệp (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ TƯ

20-07-2016

Thiết kế Lịch - Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

27-07-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

THỨ SÁU

22-07-2016


Thiết kế Lịch - Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ SÁU

29-07-2016

Thiết kế Brochure & Catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC


NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-07-2016

Lớp nghỉ

Nộp bài Brochure& catalog cho thường trực trung tâm

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

25-07-2016


Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ TƯ

20-07-2016

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ TƯ

27-07-2016

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ SÁU

22-07-2016


Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ SÁU

29-07-2016

Thiết kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.