Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, 03/06/2016 - 09:56:58
Tuần 55 - 56

Lớp GD29-A(Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-06-2016

Thiết kế Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

 

THỨ HAI

13-06-2016

Thiết kế Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

THỨ TƯ

08-06-2016

Thiết kế Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

 

THỨ TƯ

15-06-2016

Thiết kế Bao Bì (9)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

THỨ SÁU

10-06-2016

Thiết kế Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL4

 

THỨ SÁU

17-06-2016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

Lớp GD29-B(Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-06-2016

Tâm lý khách hàng (1)

Gv: Ths.lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ HAI

13-06-2016

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Ths.lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ TƯ

08-06-2016

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Ths.lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

15-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

10-06-2016

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Ths.lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

17-06-2016

Thiết kế Brochure & catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.