Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 29/07/2016 - 10:37:23
Tuần 74 - 75

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

08-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

03-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

10-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

05-08-2016

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

 

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

12-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

08-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

03-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

10-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

05-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

 

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

12-08-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.