Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 17/06/2016 - 10:57:58
Tuần 70 - 71

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-06-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ HAI

27-06-2016

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ TƯ

22-06-2016

TK Giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ TƯ

29-06-2016

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

THỨ SÁU

24-06-2016

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

THỨ SÁU

01-07-2016

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-06-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ HAI

27-06-2016

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ TƯ

22-06-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ TƯ

29-06-2016

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ SÁU

24-06-2016

TK Giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ SÁU

01-07-2016

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.