Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 01/07/2016 - 10:31:34
Tuần 72 - 73

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-07-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

25-07-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

20-07-2016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

THỨ TƯ

27-07-2016

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

THỨ SÁU

22-07-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

29-07-2016

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-07-2016

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ HAI

25-07-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

20-07-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

27-07-2016

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

THỨ SÁU

22-07-2016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

29-07-2016

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.