Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 20/05/2016 - 14:25:51
Tuần 66 - 67

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-05-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ HAI

30-05-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ TƯ

25-05-2016

TK Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ TƯ

01-06-2016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ SÁU

27-05-2016

TK Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ SÁU

03-06-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Lịch thiệp cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-05-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ HAI

30-05-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

THỨ TƯ

25-05-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ TƯ

01-06-2016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

THỨ SÁU

27-05-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

03-06-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.