Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 05/05/2016 - 14:35:12
Tuần 64 - 65

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-05-2016

TK Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ HAI

16-05-2016

TK Giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ TƯ

11-05-2016

TK Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ TƯ

18-05-2016

TK Giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

13-05-2016

TK Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL9

 

THỨ SÁU

20-05-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-05-2016

TK Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ HAI

16-05-2016

Lớp nghỉ


THỨ TƯ

11-05-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

18-05-2016

TK giao diện website(1)

Gv: trần thị thanh hằng

Nộp bài TK Lịch Thiệp cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

13-05-2016

Lớp nghỉ

CL8

 

THỨ SÁU

20-05-2016

Tk giao diện website(2)

Gv: Trần thị thanh hằng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.