Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Sáu, 03/06/2016 - 09:58:02
Tuần 68 - 69

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-06-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ HAI

13-06-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ TƯ

08-06-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ TƯ

15-06-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

THỨ SÁU

10-06-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

THỨ SÁU

17-06-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-06-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ HAI

13-06-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

08-06-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ TƯ

15-06-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

THỨ SÁU

10-06-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

THỨ SÁU

17-06-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.