Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 22/04/2016 - 14:12:46
Tuần 62 - 63

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2016

TK Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

02-05-2016

Nghỉ Lễ

 

THỨ TƯ

27-04-2016

TK Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ TƯ

04-05-2016

TK Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

29-04-2016

TK Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

06-05-2016

Lớp nghỉ

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

02-05-2016

Nghỉ Lễ

 

THỨ TƯ

27-04-2016

TK Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ TƯ

04-05-2016

TK Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

29-04-2016

TK Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

06-05-2016

TK Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.