Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Hai, 28/03/2016 - 14:59:07
Tuần 58 - 59

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

04-04-2016

TK Brochure & catalog(3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ TƯ

30-03-2016

TK Brochure & catalog(1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ TƯ

06-04-2016

TK Brochure & catalog(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

THỨ SÁU

01-04-2016

TK Brochure & catalog(2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL9

Qúa 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

08-04-2016

TK Brochure & catalog(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-03-2016

TK Brochure & catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ HAI

04-04-2016

TK Brochure & catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

30-03-2016

TK Brochure & catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

06-04-2016

TK Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

01-04-2016

TK Brochure & catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

08-04-2016

TK Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.