Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Năm, 07/04/2016 - 14:05:25
Tuần 60 - 61

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2016

TK Brochure & catalog(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ HAI

18-04-2016

Nghỉ Lễ

 

THỨ TƯ

13-04-2016

TK Brochure & catalog(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ TƯ

20-04-2016

TK Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure & catalog cho thường trực trung tâm

CL9

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

15-04-2016

TK Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

THỨ SÁU

22-04-2016

TK Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2016

TK Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure & catalog cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

THỨ HAI

18-04-2016

Nghỉ Lễ

 

THỨ TƯ

13-04-2016

TK Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ TƯ

20-04-2016

TK Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

15-04-2016

TK Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

THỨ SÁU

22-04-2016

TK Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.