Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 11/03/2016 - 11:54:23
Tuần 56 - 57

Lớp GD28-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2016

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

21-03-2016

TK Bao Bì (6)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

THỨ TƯ

16-03-2016

TK Bao Bì (4)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

 

THỨ TƯ

23-03-2016

TK Bao Bì (7)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

THỨ SÁU

18-03-2016

TK Bao Bì (5)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

 

THỨ SÁU

25-03-2016

TK Bao Bì (8)

Gv: Ths. Nguyễn Thị Bạch Yến

CL9

 

Lớp GD28-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2016

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL8

Qúa 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

21-03-2016

TK Brochure & catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ TƯ

16-03-2016

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ TƯ

23-03-2016

TK Brochure & catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

THỨ SÁU

18-03-2016

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

25-03-2016

TK Brochure & catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL8

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.