Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Sáu, 11/03/2016 - 11:55:12
Tuần 74 - 75

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2016

Thực Hiện Đồ Án Tốt Nghiệp

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

Qúa 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ HAI

21-03-2016

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

16-03-2016

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

23-03-2016

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

18-03-2016

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

25-03-2016

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-03-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ HAI

21-03-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ TƯ

16-03-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ TƯ

23-03-2016

TK Giao diện Website (15)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ SÁU

18-03-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ SÁU

25-03-2016

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.