Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 19/11/2015 - 21:20:42
Tuần 60 - 61

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

30-11-2015

Thiết Kế Lịch – Thiệp(1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ TƯ

25-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

02-12-2015

Tâm Lý Khách hàng (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

27-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

04-12-2015

 

Lớp nghỉ

 Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2015

Tâm Lý Khách Hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ HAI

30-11-2015

Thiết Kế Brochure (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

25-11-2015

Thiết Kế Brochure (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

02-12-2015

Thiết Kế Brochure (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

27-11-2015

Cúp điện

 

THỨ SÁU

04-12-2015

Thiết Kế Brochure (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.