Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 26/02/2016 - 15:00:56
Tuần 72 - 73

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-02-2016

Portfolio (1)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL10

 

THỨ HAI

07-03-2016

Portfolio (4)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL10

THỨ TƯ

02-03-2016

Portfolio (2)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

CL10

 

THỨ TƯ

09-03-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

04-03-2016

Portfolio (3)

Gv: Khấu Thị Ngọc Trân

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

11-03-2016

Lớp nghỉ

 

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-02-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ HAI

07-03-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ TƯ

02-03-2016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ TƯ

09-03-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ SÁU

04-03-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

THỨ SÁU

11-03-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.