Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 06/11/2015 - 07:27:18
Tuần 58 - 59

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

16-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

THỨ TƯ

11-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

18-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

13-11-2015

Thiết Kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

20-11-2015

Lớp nghỉ

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ HAI

16-11-2015

Tâm Lý Khách Hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

11-11-2015

Thiết Kế Brochure (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

18-11-2015

Thiết Kế Brochure (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

13-11-2015

Tâm Lý Khách Hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

20-11-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.