Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Năm, 28/01/2016 - 14:25:09
Tuần 70 - 71

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-02-2016

Nghỉ Lễ

 

 

THỨ HAI

22-02-2016

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-02-2016

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ TƯ

24-02-2016

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

19-02-2016

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

26-02-2016

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-02-2016

Nghỉ Lễ

 

 

 

THỨ HAI

22-02-2016

TK Giao diện Website (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ TƯ

17-02-2016

TK Giao diện Website (1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

24-02-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

THỨ SÁU

19-02-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

26-02-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.