Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, 15/01/2016 - 10:39:09
Tuần 68 - 69

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2016

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

25-01-2016

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ BA

19-01-2016

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

27-01-2016

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

20-01-2016

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ SÁU

29-01-2016

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

22-01-2016

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

 

 

 

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

18-01-2016

Thiết Kế Lịch – Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

25-01-2016

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

20-01-2016

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ TƯ

27-01-2016

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

22-01-2016

Thiết Kế Lịch – Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ SÁU

29-01-2016

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.