Hôm nay, Thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2024
Thứ Năm, 31/12/2015 - 09:39:30
Tuần 66 - 67

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2016

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

11-012016

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

06-01-2016

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Lịch – thiệp cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ TƯ

13-01-2016

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

08-01-2016

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ SÁU

15-01-2016

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-01-2016

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ HAI

11-01-2016

Thiết Kế Lịch – Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ TƯ

06-01-2016

Thiết Kế Lịch – Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ TƯ

13-01-2016

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

08-01-2016

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

15-01-2016

Thiết Kế Lịch – Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL10

Qúa 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.