Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 18/12/2015 - 09:31:53
Tuần 64 - 65

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2015

Thiết Kế Lịch – Thiệp(4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

28-12-2015

TK Giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

23-12-2015

TK Giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

30-12-2015

Thiết Kế Lịch – Thiệp(5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ SÁU

25-12-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

01-01-2016

Nghỉ Lễ

 

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

28-12-2015

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

23-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

30-12-2015

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

25-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

01-01-2016

Nghỉ Lễ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.