Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 04/12/2015 - 09:01:20
Tuần 62 - 63

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2015

Thiết Kế Lịch – Thiệp(2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

14-12-2015

Thiết Kế Lịch – Thiệp(3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ TƯ

09-12-2015

Tâm Lý Khách hàng (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ TƯ

16-12-2015

Tâm Lý Khách hàng (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ SÁU

11-12-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

18-12-2015

Tâm Lý Khách hàng (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-12-2015

Thiết Kế Brochure (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

14-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài  TK Brochure cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài học viện xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

09-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

16-12-2015

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

11-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

18-12-2015

Thiết Kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.