Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 23/10/2015 - 06:14:59
Tuần 56 - 57

Lớp GD27-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

02-11-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

28-10-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

Nộp bài TK Bao Bì cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

04-11-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

30-10-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

06-11-2015

Thiết Kế Brochure & catalog (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

Lớp GD27-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 56]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2015

TK Bao Bì (6)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL5

 

THỨ HAI

02-11-2015

TK Bao Bì (8)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL5

THỨ TƯ

28-10-2015

TK Bao Bì (7)

Gv: Ths.Nguyễn Thị Bạch yến

CL5

 

THỨ TƯ

04-11-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

30-10-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

06-11-2015

Tâm Lý Khách Hàng (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.