Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 19/11/2015 - 21:21:49
Tuần 75 - 76

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

30-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

25-11-2015

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ TƯ

02-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

27-11-2015

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

04-12-2015

 

Thực Hiện Đồ Án TN

 Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

30-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

25-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

02-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

27-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

04-12-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.