Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 28/08/2015 - 08:01:25
Tuần 63 - 64

Lớp GD26-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2015

TK giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

07-09-2015

TK giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

02-09-2015

Nghỉ lễ 2-9

 

 

THỨ TƯ

09-09-2015

Cúp điện

THỨ SÁU

04-09-2015

Lớp nghỉ

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL10

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

11-09-2015

TK giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

Lớp GD26-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

31-08-2015

TK Lịch Thiệp (1)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

07-09-2015

TK Lịch Thiệp (2)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ TƯ

02-09-2015

Nghỉ Lễ 2-9

 

 

THỨ TƯ

09-09-2015

TK Lịch Thiệp (3)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

THỨ SÁU

04-09-2015

Copywrite(3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

11-09-2015

Copywrite(4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.