Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 06/11/2015 - 07:25:45
Tuần 73 - 74

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-11-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

16-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

11-11-2015

TK Lịch Thiệp (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

18-11-2015

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

Nộp bài Lịch - thiệp cho thường trực trung tâm

CL8

Quá 10h30bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

THỨ SÁU

13-11-2015

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

20-11-2015

Lớp nghỉ

CL8

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.