Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Năm, 09/07/2015 - 12:02:26
Tuần 57 - 58

Lớp GD26-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-07-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (6)

Gv: Ths.Đỗ Trần Ngọc Anh

CL10

 

THỨ HAI

27-07-2015

TK Brochure & catalog (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

22-07-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (7)

Gv: Ths.Đỗ Trần Ngọc Anh

CL10

 

THỨ TƯ

29 -07-2015

TK Brochure & catalog (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

24-07-2015

TK Brochure & catalog (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

31-07-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (8)

Gv: Ths.Đỗ Trần Ngọc Anh

CL10

 

Lớp GD26-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 57]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 58]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-07-2015

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

27-07-2015

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

22-07-2015

Thiết kế Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

29 -07-2015

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

24-07-2015

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

31-07-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (1)

Gv: Ths. Đỗ Trần Ngọc Anh

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.