Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 09/10/2015 - 10:22:44
Tuần 69 - 70

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2015

TK giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

19-10-2015

Lớp nghỉ

CL8

THỨ TƯ

14-10-2015

TK Lịch Thiệp (1)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ TƯ

21-10-2015

TK Lịch Thiệp (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

16-10-2015

Copywrite (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

23-10-2015

Copywrite (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-10-2015

TK Giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

19-10-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

14-10-2015

TK Giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

21-10-2015

TK Giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

16-10-2015

TK Giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ SÁU

23-10-2015

TK Giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.