Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 25/09/2015 - 08:00:58
Tuần 67 - 68

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2015

TK giao diện Website (10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

05-10-2015

TK giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

30-09-2015

TK giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

07-10-2015

TK giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

02-10-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

09-10-2015

TK giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

28-09-2015

TK Giao diện Website (1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

05-10-2015

TK Giao diện Website (3)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

30-09-2015

TK Giao diện Website (2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

07-10-2015

TK Giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

02-10-2015

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

09-10-2015

TK Giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.