Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 23/10/2015 - 06:11:51
Tuần 71 - 72

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

02-11-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

28-10-2015

TK Lịch Thiệp (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

 

THỨ TƯ

04-11-2015

TK Lịch Thiệp (4)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL8

THỨ SÁU

30-10-2015

Copywrite (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

THỨ SÁU

06-11-2015

Copywrite (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL8

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-10-2015

TK Giao diện Website (11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

02-11-2015

TK Giao diện Website (14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

28-10-2015

TK Giao diện Website (12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

04-11-2015

TK Giao diện Website (15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

30-10-2015

TK Giao diện Website (13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ SÁU

06-11-2015

Thực Hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.