Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 31/07/2015 - 10:04:48
Tuần 59 - 60

Lớp GD26-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-08-2015

TK Brochure & catalogue(4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

10-08-2015

TK Brochure & catalogue(7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

05-08-2015

TK Brochure & catalogue(5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

12-08-2015

TK Tạp Chí (1)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

07-08-2015

TK Brochure & catalogue(6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

14-08-2015

TK Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

Lớp GD26-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 59]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

 

THỨ HAI

10-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ TƯ

05-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL10

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

THỨ TƯ

12-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ SÁU

07-08-2015

Copywrite(1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

THỨ SÁU

14-08-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.