Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 14/08/2015 - 19:47:08
Tuần 61 - 62

Lớp GD26-A (Thời gian học sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2015

TK Tạp Chí (2)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ HAI

24-08-2015

TK Tạp Chí (5)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ TƯ

19-08-2015

TK Tạp Chí (3)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ TƯ

26-08-2015

TK Tạp Chí (6)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

THỨ SÁU

21-08-2015

TK Tạp Chí (4)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

THỨ SÁU

28-08-2015

TK Tạp Chí (7)

Gv: Trần Thanh Hùng

CL10

 

Lớp GD26-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

 

THỨ HAI

24-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ TƯ

19-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Trung Khánh 

Nộp bài TK Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL10

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ TƯ

26-08-2015

Marketing & tư duy thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Trung Khánh

CL10

THỨ SÁU

21-08-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

28-08-2015

Copywrite(2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.