Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 11/09/2015 - 13:12:02
Tuần 65 - 66

Lớp GD26-A(Thời gian học sáng2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2015

TK giao diện Website (4)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ HAI

21-09-2015

TK giao diện Website (7)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ TƯ

16-09-2015

TK giao diện Website (5)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ TƯ

23-09-2015

TK giao diện Website (8)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

THỨ SÁU

18-09-2015

TK giao diện Website (6)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

THỨ SÁU

25-09-2015

TK giao diện Website (9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL10

 

Lớp GD26-B(Thời gian học tối2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

14-09-2015

TK Lịch Thiệp (4)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ HAI

21-09-2015

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

THỨ TƯ

16-09-2015

TK Lịch Thiệp (5)

Gv: Ths.Đỗ Văn Dũng

CL10

 

THỨ TƯ

23-09-2015

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài Lịch Thiệp cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ SÁU

18-09-2015

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

 Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL10

Quá 20h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn

 

THỨ SÁU

25-09-2015

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL10

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.