Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 14/08/2015 - 19:49:16
Tuần 76 - 77

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

18-08-2015

TK Giao Diện Website(15)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ BA

 25-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ NĂM

20-08-2015

TK Giao Diện Website(16)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ NĂM

27-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ BẢY

22-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ BẢY

29-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 77]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

17-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

24-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

19-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

26-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

21-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

28-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.