Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 31/07/2015 - 10:05:59
Tuần 74 - 75

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-08-2015

TK Giao Diện Website(9)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ BA

 11-08-2015

TK Giao Diện Website(12)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ NĂM

06-08-2015

TK Giao Diện Website(10)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ NĂM

13-08-2015

TK Giao Diện Website(13)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ BẢY

08-08-2015

TK Giao Diện Website(11)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

THỨ BẢY

15-08-2015

TK Giao Diện Website(14)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

03-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ HAI

10-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ TƯ

05-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ TƯ

12-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

THỨ SÁU

07-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

THỨ SÁU

14-08-2015

Thực hiện Đồ Án TN

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.