Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Năm, 25/06/2015 - 20:37:46
Tuần 70 - 71

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

30-06-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

07 -07-2015

TK Giao Diện Website(2)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ NĂM

02 -07-2015

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

09 -07-2015

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ BẢY

04 -07-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

11 -07-2015

Lớp nghỉ

Nộp bài Tạp Chí cho thường trực Trung Tâm

CL4

Quá 10h30 bài Học Viên nộp xem như trễ hạn.

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 70]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 71]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-06-2015

TK Giao diện Website (7)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ HAI

06-07-2015

TK Giao diện Website (9)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

THỨ TƯ

01-07-2015

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

08 -07-2015

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

03-07-2015

TK Giao diện Website (8)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

10-07-2015

TK Giao diện Website (10)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.