Hôm nay, Thứ Hai ngày 22 tháng 4 năm 2024
Thứ Năm, 11/06/2015 - 19:44:45
Tuần 68 - 69

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

16-06-2015

Thiết kế Tạp Chí (5)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ BA

23 -06-2015

TK Giao Diện Website(1)

Gv: Trần Thị Thanh Hằng

CL4

THỨ NĂM

18 -06-2015

Portfolio (2)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

 

THỨ NĂM

25 -06-2015

Portfolio (3)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ BẢY

20 -06-2015

Thiết kế Tạp Chí (6)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

THỨ BẢY

27 -06-2015

Thiết kế Tạp Chí (7)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 68]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 69]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

15-06-2015

TK Giao diện Website (3)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ HAI

22-06-2015

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

17-06-2015

TK Giao diện Website (4)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ TƯ

24 -06-2015

TK Giao diện Website (6)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

THỨ SÁU

19-06-2015

TK Giao diện Website (5)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

26-06-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.