Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024
Thứ Tư, 27/05/2015 - 21:22:09
Tuần 66 - 67

Lớp GD25-C (Thời gian học sáng 3,5,7 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

02-06-2015

Lop Nghi

Nộp bài Copywrite cho thường trực trung tâm

CL4

Quá 10h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ BA

09 -06-2015

Thiết kế Tạp Chí (2)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

THỨ NĂM

04 -06-2015

Cúp điện

 

THỨ NĂM

11 -06-2015

Portfolio (1)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL4

THỨ BẢY

06 -06-2015

Lớp nghỉ

CL4

 

THỨ BẢY

13 -06-2015

Thiết kế Tạp Chí (3)

Gv: Ths. Đỗ Văn Dũng

CL4

 

Lớp GD25-B (Thời gian học tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

01-06-2015

Portfolio (4)

Gv: Lê Thị Bích Loan

CL6

 

THỨ HAI

08 -06-2015

TK Giao diện Website (2)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

Nộp bài Portfolio cho thường trực trung tâm

CL6

Quá 20h30 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

THỨ TƯ

03-06-2015


Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

10 -06-2015

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

05-06-2015

TK Giao diện Website (1)

Gv: Nguyễn Đức Sơn

CL6

 

THỨ SÁU

12-06-2015

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.